Formula 1 VPN-Suomi

Zeitgeist-liike

Zeitgeist-liike (osa 1)

04.01.2011, ajanhenki

Zeitgeist-liike on maailmanlaajuinen, kaikille avoin kansanliike. Se pyrkii yhteiskunnalliseen muutokseen kehittämällä ajan henkeen sopivia arvoja, ajatuksia ja kulttuuria. Liike kannattaa tieteen ja tekniikan valjastamista ekologisesti- ja sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi.

Tavoitteet

Liikkeen tavoite on ratkaista nykypäivän taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset kriisit sekä pyrkiä kohti tasa-arvoista ja kestävän kehityksen ehdoilla toimivaa yhteiskuntaa. Pääsuuntanaan liike käyttää Venus-projektin ratkaisumallia eli resurssipohjaista taloutta, mutta ei ole rajoittunut siihen vaan on avoin kaikille tieteellisesti päteville ratkaisuehdotuksille.

Resurssipohjaiseen talouteen kuuluu 6 keskeistä ominaisuutta, joita voisi tavallaan kutsua myös Zeitgeist-liikkeen tavoitteiksi:

1) Ei rahaa eikä markkinataloutta

Näemme rahan sekä markkinatalouden erittäin ongelmallisina, tasa-arvoa ja todellista kestävää kehitystä estävinä tekijöinä. Raha ei ole luonnonvara, eikä se nykyjärjestelmässämme millään tavoin myöskään ole niihin sidoksissa.

Nykyinen talousjärjestelmä, jossa voitontavoittelu ja rajattoman kasvun pyrkimys sanelevat kehityskulkua, ei koskaan tule olemaan ekologisesti kestävällä pohjalla.

2) Automaatio korvaamaan ihmistyövoiman niin monessa työssä kuin mahdollista

Työ elämän itseisarvona on vanhentunutta ajattelua. Nykypäivänä meillä on mahdollisuus automatisoida perustuotanto lähes täydellisesti. Työttömyys on yhteiskunnassamme ongelma, koska se vaikuttaa ihmisen ostovoimaan ja siten vapauteen ja aiheuttaa muitakin sivuvaikutuksia kuten passivoitumista, syrjäytymistä ja rikollisuutta.

Emme siis kannata työttömyyttä vaan tylsien, monotonisten töiden automatisointia. Tämän jälkeen ihmisillä on mahdollisuus toteuttaa luontaisia kiinnostuksiaan, ovat ne sitten tiedettä, taidetta tai mitä tahansa. Yksi suurimmista nyky-yhteiskunnan harhakäsityksistä on se, että jokaisen tarvitsisi tehdä työtä elantonsa eteen, kun tosiasiassa nykyinen teknologian taso mahdollistaisi lähes täysin automatisoidun tuotannon. Monissa tapauksissa ainoa syy ihmistyövoiman käyttöön on sen huokea hinta suhteessa automaatioteknologiaan. Tämäkään seikka ei lähitulevaisuudessa tule enää pätemään teknologian jatkuvasti halventuessa.

3) Planeetan teknologinen yhdistyminen systemaattisella lähestymistavalla

Suunnitelmallinen lähestymistapa on ainoa tapa löytää oikeasti kestävä ratkaisu maailman ongelmiin. Meidän on tarkasti selvitettävä, mitä resursseja meillä on käytettävänä ja tehdä laskelmia tietokoneiden avulla siitä, kuinka päädytään aidosti kestävään ratkaisuun. Kaikki tuotteet ja hyödykkeet valmistettaisiin mahdollisimman kierrätettävistä materiaaleista saastuttamatta ja ne suunniteltaisiin niin kestäviksi ja pitkäikäisiksi kuin mahdollista. Nykypäivänä tämä ei ole mahdollista, koska markkinataloudessa kilpailevat yritykset joutuvat säästämään kustannuksissa säilyttääkseen kilpailukykynsä, eikä tuotteiden elinkaarta kannata suunnitella mahdollisimman pitkäksi voittojen maksimoinnin näkökulmasta, sillä mitä nopeammin tuote hajoaa, sitä nopeammin voidaan myydä uusi tuote sen tilalle.

Jatkuu osassa 2.

, , , , , ,


Yksi vastaus

  1. […] Zeitgeist-liike on maailmanlaajuinen, kaikille avoin kansanliike. Se pyrkii yhteiskunnalliseen muutokseen kehittämällä ajan henkeen sopivia arvoja, ajatuksia ja kulttuuria. Liike kannattaa tieteen ja tekniikan valjastamista ekologisesti- ja sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi. (Jatkoa osasta 1) […]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *